ГОЛОВНАСФЕРА ДІЯЛЬНОСТІКЕРІВНІ ДОКУМЕНТИПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИКОНТАКТИ

Питання діяльності на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ТК 301 «Металобудівництво»

        О. В. Шимановський

6  лютого  2017 р.

 

 

Розглянуто на засіданні ТК 301 «Металобудівництво»
від 25 січня 2017 р., протокол № 1

 

П л а н

роботи технічного комітету стандартизації № 301 «Металобудівництво»
на 2017 рік

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Формування робочої програми із стандартизації на поточний рік

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

2

Взаємодія із Асоціацією «Український центр сталевого будівництва» у питаннях розвитку національної системи стандартизації

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

3

Розгляд та погодження ТУ та СОУ (або змін до ТУ) на будівельну продукцію на замовлення підприємств із виготовлення металопродукції

І ¸IV кв. 2017 р.

ПК-2 ¸ ПК-5

4

Участь у підготовці посібників до гармонізованих європейських норм при впровадженні їх у практику проектування

I півріччя 2017 р.

ПК-1

5

Розгляд та узгодження планів робіт підкомітетів

У десятиденний термін після отримання

Секретаріат ТК

6

Участь у роботі ТК 303, ТК 310, ТК 317

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

7

Підготовка і проведення планових (позапланових) засідань колективних членів ТК 301

Щоквартально

Секретаріат ТК

8

Підготовка звітності щодо діяльності ТК 301 і спрямування її до НОС

І та IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

9

Участь у проведенні конференцій, семінарів, пов’язаних із удосконаленням системи стандартизації у будівництві, в тому числі:

ІV національної конференції учасників ринку сталевого будівництва

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

10

Підготовка статей для фахових видань і засобів масової інформації із висвітлення діяльності членів ТК 301

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК,

ПК-1 ¸ ПК-5

11

Взаємодія із проектними підрозділами, заводами МК, монтажними організаціями щодо отримання інформації щодо результатів впровадження стандартів у металобудівництві

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК,

ПК-1 ¸ ПК-5

12

Участь у загальногалузевих заходах із технічного регулювання Мінрегіону України

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК,

ПК-1 ¸ ПК-5

13

Підтримка веб-сайту ТК 301

І ¸IV кв. 2017 р.

Секретаріат ТК

 

Відповідальний секретар ТК 301 «Металобудівництво»    О. І. Голоднов

 

 

Звіт

про діяльність Технічного комітету 301 «Металобудівництво» за 2016 рік

а) ТК 301.

б) ТК 301 «Металобудівництво».

в) Технічний комітет стандартизації 301 «Металобудівництво» створений згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.07.2011 р. № 77.

г) Голова ТК 301 – Шимановський Олександр Віталійович – Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор.

Адреса: вул. В. Шимановського, 2/1, м. Київ, 02660, тел. (044) 501-87-79, факс (044) 543-97-69, e-mail: niipsk@webber.kiev.ua, WEB-сайт:  www.tk301urdisc.com.ua .

д) Заступник голови ТК 301 – Адріанов Володимир Павлович – заступник генерального директора ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», віце-президент Академії будівництва України.

е) Відповідальний секретар – Голоднов Олександр Іванович – учений секретар ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського», доктор технічних наук, професор.

ж) Здійснення функцій секретаріату ТК 301 покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» (ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»), що є юридичною особою і знаходиться за адресою:

вул. В. Шимановського, 2/1, м. Київ, 02660, тел. (044) 501-87-79, факс (044) 543-97-69, e-mail: niipsk@webber.kiev.ua, WEB-сайт:  www.tk301urdisc.com.ua .

и) У структурі ТК 301 діє п’ять підкомітетів, два з котрих мають секретаріати:

Склад секретаріату ПК-2

Голова ПК – Білик Артем Сергійович – технічний експерт Асоціації «Український центр сталевого будівництва.

Вчений секретар – Бондарчук Юрій Миколайович – PR-менеджер УЦСБ.

Склад секретаріату ПК-5

Голова підкомітету – Тюшка Михайло Михайлович – директор ТОВ «ТК «Спецмонтаж».

Учений секретар – Збітнєв Валерій Васильович – провідний інженер ТОВ «ТК «Спецмонтаж».

к) ТК 301 у 2016 році не приймав участі у роботі міжнародних організацій зі стандартизації.

л) Структура ТК 301 викладена у додатку 2. До складу ТК 301 у якості колективних члені входять 15 організацій (додаток 4).

м) У 2016 році секретаріатом ТК 301 було підготовлено і проведено 3 засідання з розгляду організаційних питань діяльності комітету та питань щодо забезпечення виконання галузевого плану розроблення проектів державних стандартів України у сфері будівництва. Три питання потребували голосування.

н) У 2016 році секретаріатом ТК 301 було проведено дві погоджувальні наради. Секретаріат комітету приймав участь у підготовці та проведенні 5-ї Національної конференції учасників ринку сталевого будівництва, а також 3-х семінарів із підготовки проектувальників щодо опанування вимог Європейських стандартів із проектування металевих конструкцій.

о) У 2016 році в ТК 301 був розглянутий та направлений до Мінрегіону для затвердження погоджений проект ДСТУ Б Д.12-3:2016 «Порядок визначення вартості робіт із обстеження металевих конструкцій будівель і споруд».

За поданням секретаріату ТК 301 у грудні 2016 року на засіданні керівної Ради НОС було розглянуто питання розширення сфери стандартизації ТК та наказом Національного органу стандартизації її було затверджено. У відповідності до вимог ДСТУ 1.14:2015 був підготовлений та надісланий до НОС відкоригований проект Положення про ТК 301, який було затверджено наказом від 29.12.2016 № 468.

п) ТК 301 на постійній основі співпрацює з ТК 303 «Будівельні конструкції» та ТК 310 «Промислове будівництво» та ТК 317 «Технічні аспекти стандартизації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів» ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського» у якості секретаріату ТК є колективним членом ТК 303, ТК 310 та ТК 317.

р) На основі аналізу міжнародних та європейських стандартів у галузі сталевих та алюмінієвих будівельних конструкцій спеціалістами ТК 301 визначені основні заходи їх першочергового впровадження в Україні у переліку яких:

  • гармонізація Європейських норм у сфері виготовлення і монтажу металевих будівельних конструкцій, на які є посилання у Єврокодах EN 1993 та EN 1999;
  • підготовка нових посібників до гармонізованих Європейських норм з метою їх впровадження в практику проектування;
  • участь у заходах, спрямованих на адаптацію в Україні Європейської системи стандартизації у галузі металобудівництва, в т.ч. у підготовці та перепідготовці кадрів.

Членами ТК 301 у 2016 році з метою висвітлення практичної діяльності у сфері стандартизації при проектуванні, виготовленні та монтажу металевих будівельних конструкцій із сталі і алюмінію було підготовлено 5 статей у фахових виданнях та засобах масової інформації, 6 доповідей.

с) Практична робота з вдосконалення діяльності ТК 301 буде зосереджена на розширені кількості спеціалістів, що залучаються до розробок із стандартизації, збільшення чисельності колективних та індивідуальних членів комітету, встановлення зворотного зв’язку з організаціями і підприємствами будівельної галузі щодо отримання інформації про результати впровадження прийнятих стандартів у виробництві і своєчасного реагування на їх удосконалення або перегляд.

                                                                                                               

                      

Голова ТК 301 генеральний директор ТОВ,
член-кор. НАН України,
доктор технічних наук, професор
О.В. Шимановський
     
Відповідальний секретар ТК 301,
учений секретар інституту,
доктор технічних наук, професор 
О.І. Голоднов

                                                                           

 

Додаток 2

Структура ТК 301 «Металобудівництво»

№ з/п

Назва ПК і РГ

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Голова ПК (РГ), адреса, телефон

Відповідне ТК і ПК ISO, CEN, CENELEC, МДР

Об’єкти стандартизації

 

1

 

ПК 1 «Проектування металевих конструкцій»

 

ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М.Шимановського»

 

ПАЛЬЧИК
Михайло Миколайович

завідувач відділу         ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М. Шимановського»
02660, м. Київ,
вул. В.Шимановського, буд. 2/1,                              тел. 543-95-97

 

ISO/TC 10
ISO/TC 98
ISO/TC 167
ISO/TC 59
ISO/TC 108
CEN/TC 250
 

 

 

21.060.10 Болти, гвинти, шпильки в частині проектування болтів фундаментних із металу

23.020.10 Стаціонарні контейнери
та баки
в частині проектування конструкцій вертикальних резервуарів із металу для рідини

91.010.30 Технічні аспекти в частині:

- навантаги, впливи, загальні принципи забезпечення надійності;

- розробки робочої документації на будівельні металеві конструкції марки КМ та робочих деталізованих креслень марки КМД

91.060.10 Стіни, переділки, фасади
в частині проектування металевих конструкцій

91.060.40 Димарі, витягові труби, повітроводи в частині проектування металевих конструкцій

91.080.10 Металеві конструкції

93.080.40 Освітлення вулиць і відповідно устаткування в частині проектування металевих конструкцій опор

 

Продовження додатку 2

 

2

 

ПК 2
«Виготовлення металевих конструкцій»

 

Асоціація «Український центр сталевого будівництва»

 

БІЛИК Артем Сергійович
Технічний експерт УЦСБ
01001, м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 20
тел. 590-01-56

 

ISO/TC 8
ISO/TC 10
ISO/TC 102
ISO/TC 167
CEN/TC 250
CEN/TC 135
CEN/TC 262
CEN/TC 265

 

21.060.10 Болти, гвинти, шпильки в частині виготовлення болтів фундаментних із металу

23.020.10 Стаціонарні контейнери
та баки
в частині виготовлення конструкцій резервуарів із металу для рідини

91.010.99 Інші стандарти стосовно будівельної промисловості в частині виготовлення будівельних металевих виробів і комплектів

91.060.10 Стіни, переділки, фасади
в частині виготовлення металевих конструкцій

91.060.40 Димарі, витягові труби, повітроводи в частині виготовлення металевих конструкцій

91.080.10 Металеві конструкції

91.090 Зовнішні конструкції в частині використання металевих конструкцій

93.080.40 Освітлення вулиць і відповідно устаткування в частині виготовлення металевих конструкцій опор

 

 

Закінчення додатку 2

 

 

3

 

ПК 3
«Технології монтажу металевих конструкцій»

 

 

ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М.Шимановського»

 

ПАСЕЧНЮК
Володимир Леонідович
головний інженер ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М.Шимановського»
02660, м. Київ,
вул. В.Шимановського, буд. 2/1,
тел. (044)516-85-40

 

ISO/TC 10
ISO/TC 44
ISO/TC 59
ISO/TC 92
ISO/TC 167
CEN/TC 121
CEN/TC 250
 

 

23.020.10 Стаціонарні контейнери
та баки
в частині монтажу конструкцій резервуарів із металу для рідини

91.080.10 Металеві конструкції

91.090 Зовнішні конструкції в частині монтажу металевих конструкцій

91.090 Зовнішні конструкції в частині використання металевих конструкцій

91.200 Технологія будівництва в частині використання будівельних металевих конструкцій та розробки відповідних документів системи технологічної документації для будівництва (СТДБ)

 

 

4

 

ПК 4
«Протикорозійний захист у металобудівництві»

 

ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М.Шимановського»

 

КОРОЛЬОВ
Володимир Петрович
завідувач кафедри Приазовського державного технічного університету
87000, м. Маріуполь,     вул. Університетська, 7
тел. 330-31-77

 

 

ISO/TC 156
ISO/TC 107
ISO/TC 35
CEN/TC 262
ТК 85 (Україна)
ТК 95 (Україна)
 

 

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині захисту металевих будівельних конструкцій від корозії

 

5

 

ПК 5
«Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій»

 

ТОВ «ТК «Спецмонтаж»
 

 

ТЮШКА
Михайло Михайлович
директор                                      ТОВ «ТК «Спецмонтаж»
03680, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 7-А тел. 407-93-52

 

 

ISO/TC 10
ISO/TC 59
ISO/TC 135
ISO/TC 167
CEN/TC 135
CEN/TC 250
ECISS TK 9
CEN/CLC/TC-1
 

 

91.080.01 Будівельні конструкції взагалі в частині оцінки відповідності, неруйнівного та руйнівного контролю зварних з’єднань металевих конструкцій

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

від 25 січня 2017 р.                                                                                                                                                             № 1

 

Підсумки діяльності ТК 301 за 2016 рік

 

Головуючий засідання ТК                          Олександр Шимановський
Відповідальний секретар ТК                      Олександр Голоднов

Присутні:  члени ТК         17 (список додається)
                запрошені          –

Загальна чисельність членів ТК:    18 членів

 

Порядок денний

1.         Підсумки роботи ТК 301 «Металобудівництво» за 2016 рік.
            Доповідач: заступник голови ТК 301 В. Адріанов

2.         План роботи ТК 301 «Металобудівництво» на 2017 рік.
            Доповідач: заступник голови ТК 301 В. Адріанов

3.         Розширення сфери стандартизації ТК 301 «Металобудівництво».
            Доповідач: заступник голови ТК 301 В. Адріанов

4.         Зміна структури ТК 301 «Металобудівництво»
            Доповідач: заступник голови ТК 301 В. Адріанов

 

1. СЛУХАЛИ: Володимира Адріанова, заступника голови ТК 301 щодо підсумків діяльності секретаріату і підкомітетів ТК за 2016 рік в частині підготовки проектів національних НД, розширення сфери стандартизації, підготовки пропозицій стосовно зміни структури комітету, виконання запланованих заходів тощо.

1.1. ВИРІШИЛИ: інформацію щодо підсумків діяльності ТК 301 за 2016 рік прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Володимира Адріанова, заступника голови ТК 301 щодо підготовленого секретаріатом ТК проекту плану роботи комітету на 2017 рік, яким передбачено комплекс організаційно-технічних заходів, в тому числі: формування робочої програми, підготовки і розгляду проектів національних НД, діяльності підкомітетів, підготовки посібників до гармонізованих європейських стандартів, проведення семінарів і конференцій та інші заходи.

2.1. ВИРІШИЛИ:

            – схвалити в цілому підготовлений проект плану робіт ТК 301 на 2017 рік;
            – секретаріату ТК 301 після отримання зауважень та пропозицій від членів комітету до проекту плану у тижневий термін відкоригувати його та представити голові ТК на затвердження

3. СЛУХАЛИ: Володимира Адріанова, заступника голови ТК 301 інформацію щодо рішення Керівної ради НОС стосовно розширення сфери стандартизації комітету (наказ НОС від 29.12.2016 р. № 468), а також пропозиції щодо додаткового включення до сфери стандартизації коду 91.060.20. Покрівлі в частині використання металевих конструкцій згідно з ДК 004:2008.

 

ГОЛОСУВАЛИ:      «за»                     17        членів ТК;
                                  «проти»               —        членів ТК;
                                  «утримався»       —        членів ТК

 

3.1. ВИРІШИЛИ:

            – інформацію щодо наказу НОС від 29.12.2016 р. № 468 стосовно розширення сфери стандартизації ТК 301 прийняти до відома та використати її в практичній діяльності з підготовки проектів національних НД у сфері металобудівництва;
            – за підсумками голосування консенсусом підтримали пропозицію щодо включеня до сфери стандартизації ТК 301 коду 91.060.20. Покрівлі в частині використання металевих конструкцій та доручити секретаріату ТК 301 надіслати до НОС пропозиції відповідно вимог ДСТУ 1.14:2015.

4. СЛУХАЛИ: Володимира Адріанова, заступника голови ТК 301 щодо неспроможності виконання Донбаською національною академією будівництва і архітектури функцій секретаріату ПК 3 «Технологія монтажу металевих конструкцій», пропозиції ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського» стосовно готовності і спроможності виконувати цю функцію та внесення відповідних змін у існуючу структуру ТК 301.

 

ГОЛОСУВАЛИ:      «за»                       17        членів ТК;
                                  «проти»                 —        членів ТК;
                                  «утримався»         —        членів ТК

 

3.1. ВИРІШИЛИ: за підсумками голосування, консенсусом підтримали зміну у структуру ТК 301 в частині виконання функції ПК 3 «Технологія монтажу металевих конструкцій» ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського» замість Донбаської національної академії будівництва і архітектури та надіслати відповідне рішення до НОС.

 

Головуючий засідання ТК                Олександр Шимановський
Відповідальний секретар ТК      Олександр Голоднов