ГОЛОВНАСФЕРА ДІЯЛЬНОСТІКЕРІВНІ ДОКУМЕНТИПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИКОНТАКТИ

Керівні документи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Державне підприємство

«Український науково-дослідний і навчальний центр

проблем стандартизації, сертифікації та якості»

(ДП «УкрНДНЦ»)

 

НАКАЗ

 

 29 грудня 2016 р.                                  м. Київ                                          № 468

 

 

Про затвердження нової сфери діяльності ТК 301 та Положення про ТК 301

 

Відповідно  до   Закону   України «Про  стандартизацію» від  05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р, наказу  ДП  «УкрНДНЦ»  № 235  від 10.08.2016, протоколу засідання ТК 301     від 25.10.2016 № 2, протоколу засідання ТК 301 від 23.12.2015 № 5, протоколу засідання керівної ради НОС від 21.12.2016 № 7

НАКАЗУЮ:

1. Закріпити  за  ТК 301 «Металобудівництво» сферу діяльності та об’єкти стандартизації згідно з додатком (див. розділ Сфера фіяльності).

2. Затвердити    Положення   про    технічний   комітет   стандартизації  ТК 301 «Металобудівництво»,  розроблене  згідно з ДСТУ 1.14:2015.

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

5. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.

 

В. о. генерального директора                                                         Д. В. Сазонов